Chim Trĩ

1. Trĩ vàng

 

tri_vang

 

2. Trĩ xanh

 

tri_xanh


  • Giới thiệu chung
  • Thư viện hình ành
  • Video

Toàn cảnh Vườn Xoài khác

gtag('config', 'UA-83022022-3');