ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU

 

Phật dạy: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”

Mẹ Cha ta công sinh thành dưỡng dục bao la


Cao tựa non lớn tựa biển trời , cả một đời vất vả vì con.

Đệ tử chúng con kính vâng lời phật dạy, luôn ghi dạ đáp đền công lao mẹ sinh cha dưỡng , vào ngày

mùng 3,4,5 tháng 7 năm Ất Mùi ( 16,17,18 tháng 7 năm 2015 Dương Lịch ) Khu Du Lich Sinh Thái Vườn

Xoài đã tổ chức lễ VU LAN BÁO HIẾU.Để tưởng nhớ đến đấng sinh thành. Đốt hương đánh lễ mười

phương, Tam Thế Phật Pháp thánh hiền, noi gương Đại Hiếu đức mục Kiền Liên . Để tỏ hiếu với tổ tirn,

ông bà, cha mẹ và cũng để giúp đỡ những linh hồn đói khát.

Đại lễ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG - TRAI ĐÀN CHẨN TẾ,  Cầu siêu cho vong linh các vị anh hung liệt sĩ đã

ngã xuống để bảo vệ đất nước, cho tổ tiên, cho những người đã khuất mà có công dưỡng dục chúng ta,

cho các cô hồn lang bạt, mọi tù nhân ở Địa Ngục có cơ hội được xá tội, được thoát sanh về cảnh

giới an lành.

Cầu cho đất nước được phát triển thịnh vượng, cho người sống được an lành, khỏe mạnh …. 

Ngoài ra, còn có cúng dường để hồi hướng công đức cho cha mẹ.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !


Người viết : tung
Giới hạn tin theo ngày :    

gtag('config', 'UA-83022022-3');