Gấu nâu

       
  GẤU NÂU      
 
    Brown bear    
Tên khoa học : Ursus arctos science nameUrsus arctos
Khối lượng : 80 – 600 kg (Trưởng thành) Weight ; 80 – 600 kg (mature)
Chiều cao ; 70 – 150 cm (Trưởng thành, Chiều cao tính từ vai) Height ; 70 – 150 cm (mature)
Thức ăn ; Ăn tạp Foods ; gobble
Chiều dai ; 1,4 – 2,8 m (Trưởng thành) length ; 1,4 – 2,8 m (mature)
Phân bố ; Abruzzi và Trentino của Ý. distribution ; Abruzzi and Trentino of Ý.

  • Giới thiệu chung
  • Thư viện hình ành
  • Video

Toàn cảnh Vườn Xoài khác