Khiếu

1. Khướu bạc má

 

khuou_bac_ma

 

2. Khướu đầu trắng

 

khuou_dau_trang


  • Giới thiệu chung
  • Thư viện hình ành
  • Video

Toàn cảnh Vườn Xoài khác