LINH CẨU ĐỐM

    LINH CẨU ĐỐM    
    spotted hyenas    
Tên khoa học : Crocuta crocuta  science name : Crocuta crocuta
Thức ăn : Ăn thịt Foods : eat meat
Mô tả : dài trung bình 95–165 cm, cao khoảng 70–90 cm, nặng từ 50–70 kg describe : The average length is 95-165 cm, about 70-90 cm high, weighing 50-70 kg
Tập tính : Sống bầy đàn Behavior: Live the herd

  • Giới thiệu chung
  • Thư viện hình ành
  • Video

Toàn cảnh Vườn Xoài khác

<-- Event snippet for Xem đường đi conversion page --> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-760261797');